Ekonomiskt stöd för solceller

ROT-avdrag eller solcellsbidrag

Få ekonomiskt stöd

Du som privatperson kan få ROT-avdrag på kostnaderna för installationen och har möjligheten att göra en riktigt bra investering i solenergi.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.