Solceller till villa, radhus, fritidshus

och även ditt garage

Solcellsanläggning: En bra investering

En Solcellsanläggning är en mycket bra investering för privatpersoner.

  • Spara pengar genom att använda egenproducerad el.
  • Tjäna pengar genom att sälja överskottsel.
  • Ökar värdet på fastigheten.

Vill du både tjäna pengar och minska dina fasta kostnader samtidigt som du gör en ovärderlig insats för miljön?

Att investera i en Solcellsanläggning är bland de bästa investeringarna du kan göra, både ekonomiskt och miljömässigt. Förutom att du sänker dina elkostnader höjer du även värdet på din fastighet eftersom driftskostnaderna minskar och för att miljöanpassade hus blir allt attraktivare på bostadsmarknaden, något som spås bli ännu mer avgörande i framtiden. Priserna på solpaneler har de senaste 20 åren sjunkit med 75-80 % för att nu ha planat ut på en mycket låg nivå. Samtidigt har effektiviteten på solcellerna ökat.

Självklart kan du få Grönt avdrag (även kallat ROT-avdrag) på kostnaderna för installationen. Sammantaget gör detta att möjligheten att göra en riktigt bra investering i solenergi aldrig varit bättre.

Hur kan du tjäna pengar på solel?

Den elektricitet som du producerar men för tillfället inte själv gör av med kallas för överskottsel. Överskottselen säljs till ditt elbolag som sedan slussar den vidare till sina elkunder som vill köpa grön el. Du har nu blivit mikroproducent. Som mikroproducent av solenergi kan du till och med få mer betalt för elen du exporterar ut från ditt hus jämfört med den el som du själv köper in under t.ex. mörka vinterkvällar. Det går till på så sätt att elbolaget köper din elektricitet för det så kallade spot-priset, alltså dagspriset, plus ett tillägg för det som kallas nätnytta. Uppe på det får du sedan en skattereducering på 60 öre per kWh. Försäljningen är momsfri upp till 30.000 kWh i såld el och max 18.000 kr. Producerar du mer än 1000 kWh per år kan du även ansöka om elcertifikat som kan säljas på marknaden.

Fixa laddplats

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie parkeringsplats – att ladda under natten är enkelt och bekvämt. Med solceller på taket laddas bilen under sommar tid på de ljusa mornarna.

Solceller A-Ö

Gör det lätt för dig själv att skaffa solceller

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.