Inget tak är för stort eller för litet för solceller

Hjälp från start till slut

Vi hjälper er som har en bostadsrättsförening, är fastighetsägare eller har ett företag men inte äger sin egen fastighet.

När det gäller stöd, avdrag och regler är det beroende på ägandeformen hur vi kan gå tillväga.

Varför skaffa solceller?

 • Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

 • Solenergi är lönsamt och att investera i en solenergianläggning lönar sig, oavsett hur du räknar.

 • Lång livslängd
  Gratis energikälla
  Beprövad teknik

 • Varje enskild fastighet har sina unika förutsättningar beroende på storlek, läge och energiförbrukning.

 • Den el som din solanläggning producerar och som du inte konsumerar själv säljs ut på elnätet.
  Din fastighet ökar i värde och din elräkning minskar.
  Du bidrar till en renare värld och era barn har en ljusare framtid.

 • El från solceller är idag billigare än oljan, och så finns den statliga ersättningen för rotavdrag.

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 • Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.