Vad är återbetalningstiden för en solcellsanläggning?

Det är lönsamt med solceller!

Solenergi är lönsamt och att investera i en solenergianläggning lönar sig, oavsett hur du räknar. Hur lång tid det tar att tjäna in din investering beror självklart på förbrukningen, solåtgången och storleken på ytan av din solcellsanläggning.

Återbäring på 10-20 år

Återbetalningstiden avgörs av många faktorer. Bland dessa finns total kostnad för solcellsanläggningen, elpris, bidrag och subventioner, underhållskostnader, men framförallt mängden el som solcellsanläggningen producerar och alla de faktorer som påverkar denna. Generellt har större system något kortare återbetalningstid än mindre system. Beroende på förutsättningarna kan återbetalningstiden alltså variera stort och vara allt från 10–20 år. Ett riktmärke för en väl projekterad anläggning på 5 kW med standardiserade komponenter, erhållet stöd och försäljning av överskottsel är omkring 15 år.

Med ett extra bolån kan du få en lönsamhet efter 1 år

Om vi gör en grov kalkyl och tar följande för givet:

 • Anläggning: 10kW
 • Kostnad efter investeringsstöd: 120 000:-
 • Produktion sydläge: 9500 kWh/år
 • Besparing per år: 11 000:- (intäkter och lägre elkostnader)
 • Återbäringstid: Ungefär 14 år

Finansieras solcellsanläggningen met ett bolån på huset kan det innebära en ren ekonomisk besparing efter redan ett år då kostnaden för lånet oftast är lägre än besparingarna som görs vid solcellsanläggningen.

Besparingar och intäkter

För maximal lönsamhet så finns det olika delar att ta hänsyn till:

 • Årlig besparing för egenkonsumption. Du betalar inte längre för den elen som du själv producerar.
 • Årliga intäkter på överskottsel. Ju mindre du själv konsumerar av totala produktionen ju högre intäkterna när du säljer överskottet.
 • Årliga intäkter på elcertifikat. Har du möjlighet till elcertifikat så kan du även tjäna pengar på det.

Hur mycket el ger solceller just i Sverige?

En toppeffekt ger ca 1 120 kWh/kW men det är många olika faktorer som påverkar produktionen av solel från solcellsanläggningen:

 • Solinstrålning där du bor
 • Riktning för solcellsanläggningen
 • Solcellernas lutning
 • Skugga
 • Snötäckning
 • Nedsmutsning
 • Verkningsgraden på Solcellsanläggningen (växelriktaren är den viktigaste komponenten)
IBC SOLAR

Vi gör det lätt att skaffa solceller

Kontakta oss för att höra vad vi kan göra för dig.